CryoAlfa-frysning behandling

CryoAlfa, ett nytt smidigt och effektivt hjälpmedel för kryobehandling av vårtor och andra hudförändringar. Några av indikationerna för denna teknik är; fotvårtor, vanliga vårtor, hudflikar, kondylom, mollusker, seborrisk keratos, lentigo, aktinisk keratos, m.m.

Att på ett kontrollerat sätt destruera vävnad genom frysning är en idag vanligt förekommande kryokirurgisk behandlingsmetod.

Fördelarna med kyla har under årtusenden varit väl känt och användes redan av de gamla egyptierna. Hippokrates var på sin tid väl förtrogen med kylans smärtlindrande och antiinflammatoriska egenskaper.

Pris: 1 st. - 59€  3 st. - 89€